กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564

ส่วนโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง

ส่วนบริหารงานบุคคล

ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ

ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด

ลิงค์หน่วยงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 120 ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-6335

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี

การเรียกบรรจุข้าราชการ
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2564
ลำดับตำแหน่งวันที่ขึ้นบัญชีบัญชีหมดอายุจำนวนผู้ขึ้นบัญชีบรรจุถึงลำดับที่หมายเหตุ
1นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ26-ธ.ค.-6125-ธ.ค.-631,058424-


2

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
(ขอใช้บัญชี สป.กระทรวงการคลัง)
7-มิ.ย.-62

20-ธ.ค.-63

9

7

-

3

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
(ขอใช้บัญชีกรมอุตุนิยมวิทยา)
4 ก.พ. 64

27 ก.ย. 65

5

5

-
การเรียกบรรจุพนักงานราชการ
ลำดับตำแหน่งวันที่ขึ้นบัญชีบัญชีหมดอายุจำนวนผู้ขึ้นบัญชีบรรจุถึงลำดับที่หมายเหตุ
1เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน6 ธ.ค. 625 ธ.ค. 648913-
2นิติกร6 ธ.ค. 625 ธ.ค. 6419135-
3เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์6 ธ.ค. 625 ธ.ค. 64406-
4นายช่างศิลป์6-ธ.ค.-625 ธ.ค. 6471-
การเรียกบรรจุลูกจ้างชั่วคราว
ลำดับตำแหน่งวันที่ขึ้นบัญชีบัญชีหมดอายุจำนวนผู้ขึ้นบัญชีบรรจุถึงลำดับที่หมายเหตุ
1นิติกร11-ต.ค.-6110-ต.ค.-6314855-
2นักวิชาการคอมพิวเตอร์11-ต.ค.-6110-ต.ค.-63163-
3นักวิชาการเงินและบัญชี11-ต.ค.-6110-ต.ค.-63166-
4เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา3-ส.ค.-633-ส.ค.-6532-
***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2667-7000 ต่อ 7750 ในวันและเวลาราชการ***
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 24 มิถุนายน 2564 14:41:46
จำนวนผู้เข้าชม : 20,448
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ