กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

ส่วนโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง

ส่วนบริหารงานบุคคล

ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ

ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด

ลิงค์หน่วยงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 120 ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-6335

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี

            
การเรียกบรรจุข้าราชการ
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค. 2563
ลำดับตำแหน่งวันที่ขึ้นบัญชีบัญชีหมดอายุจำนวนผู้ขึ้นบัญชีบรรจุถึงลำดับที่หมายเหตุ
1นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ26-ธ.ค.-6125-ธ.ค.-631,058228-


2นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
(ขอใช้บัญชี สำนักงาน ก.พ.)
3-พ.ค.-621-ก.ค.-6376-
3เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
(ขอใช้บัญชี สป.กระทรวงการคลัง)
7-มิ.ย.-6220-ธ.ค.-6393-
4เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(ขอใช้บัญชีกรมสรรพากร)
17-ม.ค.-6329-ส.ค.-6381-
การเรียกบรรจุพนักงานราชการ
ลำดับตำแหน่งวันที่ขึ้นบัญชีบัญชีหมดอายุจำนวนผู้ขึ้นบัญชีบรรจุถึงลำดับที่หมายเหตุ
1เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน6 ธ.ค. 625 ธ.ค. 64 897-
2นิติกร6 ธ.ค. 625 ธ.ค. 6419119-
3เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์6 ธ.ค. 625 ธ.ค. 64405-
4นายช่างศิลป์6-ธ.ค.-625 ธ.ค. 6471-
การเรียกบรรจุลูกจ้างชั่วคราว
ลำดับตำแหน่งวันที่ขึ้นบัญชีบัญชีหมดอายุจำนวนผู้ขึ้นบัญชีบรรจุถึงลำดับที่หมายเหตุ
1นิติกร11-ต.ค.-6110-ต.ค.-6314855-
2นักวิชาการคอมพิวเตอร์11-ต.ค.-6110-ต.ค.-63163-
3นักวิชาการเงินและบัญชี11-ต.ค.-6110-ต.ค.-63166-
4เจ้าหน้าที่ธุรการ11-ต.ค.-6110-ต.ค.-6313379- 
***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2667-7000 ต่อ 7750 ในวันและเวลาราชการ***
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 11 มิถุนายน 2563 16:41:39
จำนวนผู้เข้าชม : 7,120
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ