กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

คำสั่งกรมศุลกากร ที่ 526/2560 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 หนังสือ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ กค 0516(ส)/ว15 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร31 มีนาคม 2563 17:06:53163
2 คำสั่งกรมศุลกากร ที่ 526/2560 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 256031 มีนาคม 2563 17:08:38129
ผลลัพท์ทั้งหมด 2 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ