กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด

แบบฟอร์ม

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 แผนการสอบสวน (ตาราง)9 กรกฎาคม 2564 14:10:50701
2 รายงานการสอบสวน กรณีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง (แบบ ดว. 6)9 กรกฎาคม 2564 13:58:21995
3 บันทึกการให้ถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา กรณีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง (แบบ ดว. 4)9 กรกฎาคม 2564 13:46:21765
4 หนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหา9 กรกฎาคม 2564 13:35:39676
5 บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา กรณีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง (แบบ ดว. 5)9 กรกฎาคม 2564 13:34:12641
6 หนังสือรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริง30 กันยายน 2563 15:54:10731
7 เร่งรัดการสืบสวนสอบสวนและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามคำสั่งกรมศุลกากร10 กันยายน 2563 11:21:44290
8 แผนการสอบสวนกรณีขอขยายระยะเวลาการสืบสวนหรือสอบสวน10 กันยายน 2563 11:21:18492
9 ว.2.2.8 แผนการดำเนินการกรณีขอขยายระยะเวลา10 กันยายน 2563 11:20:12369
10 ว.2.2.7 หนังสือขอขยายระยะเวลาการสอบสวน10 กันยายน 2563 11:19:47886
11 ว.2.2.6 แบบหนังสือนำส่ง10 กันยายน 2563 11:18:40481
12 ว 2.2.5 รายงานการสอบสวน (ดว.6)10 กันยายน 2563 11:17:58529
13 ว.2.2.4 แบบบันทึกการให้ถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา (ดว.4)10 กันยายน 2563 11:15:52495
14 ว.2.2.3 แบบบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน (ดว.5 )10 กันยายน 2563 11:15:13422
15 ว.2.2.2 หนังสือเชิญพยานมาให้ถ้อยคำ10 กันยายน 2563 11:13:59692
16 ว.2.2.1 แบบบันทึกการให้ถ้อยคำของพยาน (ดว.3)10 กันยายน 2563 11:12:21674
17 แผนการสอบสวนกรณีขอขยายระยะเวลาการสืบสวนหรือสอบสวน10 กันยายน 2563 10:50:08397
18 ขั้นตอนการดำเนินการและตัวอย่างการสอบปากคำการดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด10 กันยายน 2563 10:47:19469
ผลลัพท์ทั้งหมด 18 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ