กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

แนวทางการรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 มาตรการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ27 เมษายน 2565 10:58:3019
2 รายงานไตรมาส (ไตรมาสที่ 1/2565)23 มีนาคม 2565 09:07:0123
3 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ23 มีนาคม 2565 09:05:5620
4 การดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด23 มีนาคม 2565 09:05:3423
5 ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน11 มีนาคม 2564 10:16:2192
6 ดำเนินการรวบรวมสถิติข้อมูลและคำสั่งลงโทษบุคลากร กรมศุลกากรผู้ถูกดำเนินการ ทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เป็นรายไตรมาส และเวียนให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรรับทราบ ตามโครงการให้ความรู้และเผยแพร่การดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน11 มีนาคม 2564 10:14:3179
7 จัดทำ Infographic เรื่อง บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการกรมศุลกากร ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เพื่อเวียนให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรรับทราบแนวทางการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 11 มีนาคม 2564 10:11:1685
ผลลัพท์ทั้งหมด 7 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ