กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

นางอาภาพรรณี แสงมุกดา
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่วนโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง

ส่วนบริหารงานบุคคล

ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ

ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด

ลิงค์หน่วยงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 120 ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-6335

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (ลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ)รอบ 1 ต.ค. 631 กันยายน 2563 15:49:47193
2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (ลูกจ้างชั่วคราว)รอบ 1 ต.ค. 631 กันยายน 2563 15:49:28155
3 การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (พนักงานราชการ)รอบ 1 ต.ค. 631 กันยายน 2563 15:48:32175
4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (ลูกจ้างประจำ)รอบ 1 ต.ค. 631 กันยายน 2563 15:48:09140
5 การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (ข้าราชการ)รอบ 1 ต.ค. 631 กันยายน 2563 15:47:36252
6 การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (ลูกจ้างชั่วคราว)รอบ 1 เม.ย. 6331 มีนาคม 2563 15:56:39169
7 การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (พนักงานราชการ)รอบ 1 เม.ย. 6331 มีนาคม 2563 15:54:30163
8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (ลูกจ้างประจำ)รอบ 1 เม.ย. 6331 มีนาคม 2563 15:54:09163
9 การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (ข้าราชการ)รอบ 1 เม.ย. 6331 มีนาคม 2563 15:53:37229
10 การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (ลูกจ้างประจำ)รอบ 1 เม.ย. 6223 มีนาคม 2563 14:57:44160
11 การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (ลูกจ้างชั่วคราว)รอบ 1 เม.ย. 6223 มีนาคม 2563 14:56:21147
12 การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (พนักงานราชการ)รอบ 1 เม.ย. 6223 มีนาคม 2563 14:55:44168
13 การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (ข้าราชการ)รอบ 1 เม.ย. 6223 มีนาคม 2563 14:54:32176
ผลลัพท์ทั้งหมด 13 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ