กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของกรมศุลกากร14 มีนาคม 2566 16:11:21125
2 เร่งรัดการสืบสวนสอบสวนและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามคำสั่งกรมศุลกากร14 มีนาคม 2566 16:12:1787
3 แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่14 มีนาคม 2566 16:12:55113
ผลลัพท์ทั้งหมด 3 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ