กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สรุปภาพรวมหลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาบุคลากร21 มีนาคม 2566 13:36:00375
2 โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล21 มีนาคม 2566 13:39:50182
3 Customs Knowledge Management (KM)21 มีนาคม 2566 13:44:29203
4 The Soft Skill for Customs21 มีนาคม 2566 13:46:11175
5 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร21 มีนาคม 2566 13:48:29188
6 Coaching and Mentoring21 มีนาคม 2566 13:50:00210
7 Standard Training Course21 มีนาคม 2566 13:52:05204
8 e-Learning Platform21 มีนาคม 2566 13:53:50191
9 แผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 256621 มีนาคม 2566 13:54:46271
ผลลัพท์ทั้งหมด 9 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ