กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 หลักเกณฑ์การวิเคราะห์งานและอัตรากำลังของกรมศุลกากร19 เมษายน 2566 09:46:311,330
2 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร22 มีนาคม 2566 17:19:44880
3 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร22 มีนาคม 2566 13:44:503,517
4 หลักเกณฑ์การดำเนินการประเมินและเลื่อนระดับ29 สิงหาคม 2566 15:28:12865
5 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร22 มีนาคม 2566 16:24:17672
6 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร21 มีนาคม 2566 13:54:462,954
7 หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ22 มีนาคม 2566 19:28:23901
8 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ14 มีนาคม 2566 16:12:55535
ผลลัพท์ทั้งหมด 0 จำนวน 0 หน้า
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
    อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

    ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
    ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ