กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 หลักเกณฑ์การวิเคราะห์งานและอัตรากำลังของกรมศุลกากร22 มีนาคม 2565 15:41:34741
2 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร22 มีนาคม 2566 17:19:44611
3 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร22 มีนาคม 2566 13:44:502,019
4 หลักเกณฑ์การดำเนินการประเมินและเลื่อนระดับ27 มีนาคม 2566 14:42:05550
5 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร22 มีนาคม 2566 16:24:17436
6 หลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต22 เมษายน 2565 16:11:41317
7 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร21 มีนาคม 2566 13:54:461,954
8 หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ22 มีนาคม 2566 19:28:23497
9 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ14 มีนาคม 2566 16:12:55338
ผลลัพท์ทั้งหมด 0 จำนวน 0 หน้า
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
    อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

    ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
    ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ