กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด

แบบฟอร์ม

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 แผนการดำเนินการกรณีขอขยายระยะเวลา23 มิถุนายน 2563 13:43:51704
2 แบบหนังสือขอขยายระยะเวลา23 มิถุนายน 2563 13:41:23914
3 แบบหนังสือนำส่ง23 มิถุนายน 2563 13:38:56767
4 แบบรายงานผลการสอบสวน (สล.2)23 มิถุนายน 2563 13:34:562,037
5 แบบบันทึกการสอบสวน (สล.1)23 มิถุนายน 2563 13:33:511,700
6 แบบหนังสือเชิญมาให้ถ้อยคำ23 มิถุนายน 2563 13:31:081,078
ผลลัพท์ทั้งหมด 6 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ