กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

ฝ่ายประเมินและเลื่อนระดับ

การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 Infographics สรุปหลักเกณฑ์ ระดับชำนาญการ21 มกราคม 2565 11:14:29219
2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ21 มกราคม 2565 11:00:06200
3 บันทึกข้อความที่ กค 0516(ส)/ว.648 ลว. 30 มิถุนายน 2552 เรื่อง การได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 3 เมษายน 2563 19:19:14573
4 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญการ2 เมษายน 2563 22:05:551,752
ผลลัพท์ทั้งหมด 4 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ