กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

ฝ่ายประเมินและเลื่อนระดับ

การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 Infographics สรุปหลักเกณฑ์ ระดับชำนาญการพิเศษ21 มกราคม 2565 11:14:52189
2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ21 มกราคม 2565 10:58:48144
3 แนวทางการทดสอบด้านจรรยาบรรณในการสอบข้อเขียน1 เมษายน 2563 17:23:19407
4 หนังสือ สนง. ก.พ. ลว. 27 ก.พ. 2561 เรื่อง การประเมินบุคคล1 เมษายน 2563 17:21:07344
5 ประกาศ อ.ก.พ. กรมศุลกากร ลว. 3 ก.พ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ2 เมษายน 2563 22:10:33834
6 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ28 มีนาคม 2562 09:32:07679
ผลลัพท์ทั้งหมด 6 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ