กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมศุลกากร พ.ศ. 2564 - 2566

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร พ.ศ. 2564 - 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256624 เมษายน 2566 14:55:46678
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร พ.ศ. 2564 - 256620 เมษายน 2566 14:56:15276
3 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร 22 มีนาคม 2566 13:49:291,170
4 แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร พ.ศ. 2564 - 256622 มีนาคม 2566 13:29:141,902
ผลลัพท์ทั้งหมด 4 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ