กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 แนวทางการดำเนินการวิเคราะห์งานและอัตรากำลังของกรมศุลกากร8 มีนาคม 2565 09:42:18639
2 แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร26 เมษายน 2564 14:32:31699
3 แนวทางการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร24 มีนาคม 2565 14:02:25452
4 แนวทางการประเมินและเลื่อนระดับบุคลากร25 มีนาคม 2565 11:20:53395
5 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน22 เมษายน 2565 14:45:10383
6 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต22 เมษายน 2565 15:10:04541
7 แนวทางการพัฒนาบุคลากร23 มีนาคม 2565 11:49:11364
8 แนวทางการส่งเสริมจริยธรรม22 มีนาคม 2565 16:19:07186
9 แนวทางการรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน27 เมษายน 2565 10:58:10618
ผลลัพท์ทั้งหมด 0 จำนวน 0 หน้า
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
    อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

    ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
    ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ