กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปี พ.ศ. 2564

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 หลักเกณฑ์การวิเคราะห์งานและอัตรากำลังของกรมศุลกากร26 มีนาคม 2564 16:17:2098
2 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร26 มีนาคม 2564 16:19:3874
3 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร11 มีนาคม 2564 14:59:39174
4 หลักเกณฑ์การดำเนินการประเมินและเลื่อนระดับ11 มีนาคม 2564 15:04:30109
5 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร16 เมษายน 2564 11:33:18131
6 หลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต16 เมษายน 2564 11:35:0339
7 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร18 มีนาคม 2564 10:55:38368
8 หลักเกณ์ฑการสร้างขวัญกำลังใจ11 มีนาคม 2564 10:37:3577
9 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ11 มีนาคม 2564 10:29:3738
ผลลัพท์ทั้งหมด 0 จำนวน 0 หน้า
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
    อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

    ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
    ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ