กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมศุลกากร พ.ศ. 2564 - 2566

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร พ.ศ. 2564 - 256620 เมษายน 2566 14:56:15317
2 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร 22 มีนาคม 2566 13:49:291,198
3 แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรมศุลกากร พ.ศ. 2567 - 2570 (ข้อมูลล่าสุด ณ มีนาคม 2567)25 มีนาคม 2567 10:41:1969
ผลลัพท์ทั้งหมด 3 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ