กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

แนวทางการรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน11 มีนาคม 2564 10:16:2142
2 ดำเนินการรวบรวมสถิติข้อมูลและคำสั่งลงโทษบุคลากร กรมศุลกากรผู้ถูกดำเนินการ ทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เป็นรายไตรมาส และเวียนให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรรับทราบ ตามโครงการให้ความรู้และเผยแพร่การดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน11 มีนาคม 2564 10:14:3131
3 จัดทำ Infographic เรื่อง บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการกรมศุลกากร ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เพื่อเวียนให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรรับทราบแนวทางการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 11 มีนาคม 2564 10:11:1636
ผลลัพท์ทั้งหมด 3 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ