กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

หลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 การดำเนินโครงการตามแผนการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากรที่มีต่อองค์กร (พ.ศ. 2563 - 2565) - BXY=U (One step for All)22 เมษายน 2565 16:11:4134
2 แผนการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากรที่มีต่อองค์กร (พ.ศ. 2563 - 2565)21 มีนาคม 2565 20:03:4920
ผลลัพท์ทั้งหมด 2 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ