กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

นางอาภาพรรณี แสงมุกดา
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่วนโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง

ส่วนบริหารงานบุคคล

ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ

ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด

ลิงค์หน่วยงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 120 ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-6335

เเบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการ เเละข้าราชการบำนาญ

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย4 มิถุนายน 2563 13:57:29169
2 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของข้าราชการ (แบบ 1) กรณีทำขึ้นเป็นครั้งเเรก 9 มีนาคม 2563 19:14:44148
3 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของข้าราชการ (แบบ 2) (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)9 มีนาคม 2563 19:14:15110
4 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127) (เบิกจ่ายตรงค่ารักษาฯ)9 มีนาคม 2563 19:13:48258
5 คำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (แบบ 7142) (เฉพาะกรณีบุตรอายุไม่ถึง 7 ปีบริบูรณ์ คู่สมรส บิดา หรือมารดา เป็นคนต่างด้าว)9 มีนาคม 2563 19:13:3075
6 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน3 กุมภาพันธ์ 2564 15:03:48298
7 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย4 มิถุนายน 2563 14:01:00319
8 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของข้าราชการ (แบบ 1) กรณีทำขึ้นเป็นครั้งเเรก 10 มีนาคม 2563 10:58:16809
9 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของข้าราชการ (แบบ 2) (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)10 มีนาคม 2563 10:57:46323
10 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127) (เบิกจ่ายตรงค่ารักษาฯ)10 มีนาคม 2563 10:57:06340
11 คำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (แบบ 7142) (เฉพาะกรณีบุตรอายุไม่ถึง 7 ปีบริบูรณ์ คู่สมรส บิดา หรือมารดา เป็นคนต่างด้าว)10 มีนาคม 2563 10:56:45243
ผลลัพท์ทั้งหมด 5 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ