กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

นางอาภาพรรณี แสงมุกดา
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่วนโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง

ส่วนบริหารงานบุคคล

ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ

ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด

ลิงค์หน่วยงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 120 ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-6335

ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 HR newsletter vol. 1/201815 มิถุนายน 2561873
2 HR newsletter vol. 2/201815 มิถุนายน 2561543
3 HR newsletter vol. 3/201815 มิถุนายน 2561936
4 HR newsletter vol. 5/201815 มกราคม 2563418
5 HR newsletter vol. 4/201815 มกราคม 2563392
6 HR newsletter vol. 6/201815 มกราคม 2563443
7 HR newsletter vol. 1/201915 มกราคม 2563403
8 HR newsletter vol. 2/201915 มกราคม 2563399
9 HR newsletter vol. 3/201915 มกราคม 2563414
10 HR newsletter vol. 4/201915 มกราคม 2563465
11 HR newsletter vol. 5/201916 มกราคม 2563625
12 HR newsletter vol. 1/20205 มีนาคม 2563433
13 HR newsletter vol. 2/20205 มีนาคม 2563480
14 HR newsletter vol. 3/202015 เมษายน 2563465
15 HR newsletter vol. 4/202024 พฤษภาคม 2563391
16 HR newsletter vol. 5/202024 พฤษภาคม 2563487
17 HR newsletter vol. 6/202023 กรกฎาคม 2563432
18 HR newsletter vol. 7/202023 กรกฎาคม 2563493
19 HR newsletter vol. 8/202031 สิงหาคม 2563496
20 HR newsletter vol. 9/202029 ตุลาคม 2563535
21 HR newsletter vol. 9/20201 กุมภาพันธ์ 2564331
22 HR newsletter vol. 10/20201 กุมภาพันธ์ 2564346
23 HR newsletter vol. 11/20201 กุมภาพันธ์ 2564380
24 HR newsletter vol. 12/20201 กุมภาพันธ์ 2564295
25 HR newsletter vol. 1/20211 กุมภาพันธ์ 2564356
26 HR newsletter vol. 2/20218 มีนาคม 2564370
27 HR newsletter vol. 3/202129 มีนาคม 2564395
28 HR newsletter vol. 4/202126 เมษายน 2564324
29 HR newsletter vol. 5/202127 พฤษภาคม 2564404
30 HR newsletter vol. 6/202130 มิถุนายน 2564376
31 HR newsletter vol. 7/20215 สิงหาคม 2564341
32 HR newsletter vol. 8/20212 ธันวาคม 2564237
33 HR newsletter vol. 9/20212 ธันวาคม 2564270
34 HR newsletter vol. 10/20212 ธันวาคม 2564287
35 HR newsletter vol. 11/20212 ธันวาคม 2564319
36 HR newsletter vol. 12/20215 มกราคม 2565319
37 HR newsletter Vol.1/20222 กุมภาพันธ์ 2565310
38 HR newsletter Vol.2/20222 มีนาคม 2565309
39 HR newsletter Vol.3/202231 มีนาคม 2565281
40 HR newsletter Vol.4/202217 พฤษภาคม 2565272
41 HR newsletter Vol.5/20229 มิถุนายน 2565271
42 HR newsletter Vol.6/202225 กรกฎาคม 2565261
43 HR newsletter Vol.7/20223 สิงหาคม 2565292
44 HR newsletter Vol.8/20227 กันยายน 2565322
45 HR newsletter Vol.9/20223 ตุลาคม 2565337
46 HR newsletter Vol.10/202230 พฤศจิกายน 2565239
47 HR newsletter Vol.11/202230 พฤศจิกายน 2565972
48 HR newsletter Vol.12/20224 มกราคม 2566373
49 HR newsletter Vol.1/20237 กุมภาพันธ์ 2566442
50 HR newsletter Vol.2/202313 มีนาคม 2566260
51 HR newsletter Vol.3/202312 เมษายน 2566263
52 HR newsletter Vol.4/20231 พฤษภาคม 2566305
53 HR newsletter Vol.5/20238 มิถุนายน 2566296
54 HR newsletter Vol.6/20235 กรกฎาคม 2566320
55 HR newsletter Vol.7/20237 สิงหาคม 2566366
56 HR newsletter Vol.8/20235 กันยายน 2566360
57 HR newsletter Vol.9/20233 ตุลาคม 2566319
58 HR newsletter Vol.10/20233 พฤศจิกายน 2566306
59 HR newsletter Vol.11/20237 ธันวาคม 2566211
60 HR newsletter Vol.12/20239 มกราคม 2567184
61 HR newsletter Vol.1/20248 กุมภาพันธ์ 2567196
62 HR newsletter Vol.2/202426 มีนาคม 256782
ผลลัพท์ทั้งหมด 62 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ