กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

นางอาภาพรรณี แสงมุกดา
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่วนโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง

ส่วนบริหารงานบุคคล

ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ

ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด

ลิงค์หน่วยงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 120 ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-6335

ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 HR newsletter vol. 1/201815 มิถุนายน 2561747
2 HR newsletter vol. 2/201815 มิถุนายน 2561439
3 HR newsletter vol. 3/201815 มิถุนายน 2561838
4 HR newsletter vol. 5/201815 มกราคม 2563308
5 HR newsletter vol. 4/201815 มกราคม 2563287
6 HR newsletter vol. 6/201815 มกราคม 2563342
7 HR newsletter vol. 1/201915 มกราคม 2563294
8 HR newsletter vol. 2/201915 มกราคม 2563288
9 HR newsletter vol. 3/201915 มกราคม 2563313
10 HR newsletter vol. 4/201915 มกราคม 2563361
11 HR newsletter vol. 5/201916 มกราคม 2563527
12 HR newsletter vol. 1/20205 มีนาคม 2563329
13 HR newsletter vol. 2/20205 มีนาคม 2563385
14 HR newsletter vol. 3/202015 เมษายน 2563361
15 HR newsletter vol. 4/202024 พฤษภาคม 2563291
16 HR newsletter vol. 5/202024 พฤษภาคม 2563393
17 HR newsletter vol. 6/202023 กรกฎาคม 2563320
18 HR newsletter vol. 7/202023 กรกฎาคม 2563396
19 HR newsletter vol. 8/202031 สิงหาคม 2563393
20 HR newsletter vol. 9/202029 ตุลาคม 2563399
21 HR newsletter vol. 9/20201 กุมภาพันธ์ 2564227
22 HR newsletter vol. 10/20201 กุมภาพันธ์ 2564221
23 HR newsletter vol. 11/20201 กุมภาพันธ์ 2564245
24 HR newsletter vol. 12/20201 กุมภาพันธ์ 2564201
25 HR newsletter vol. 1/20211 กุมภาพันธ์ 2564258
26 HR newsletter vol. 2/20218 มีนาคม 2564257
27 HR newsletter vol. 3/202129 มีนาคม 2564291
28 HR newsletter vol. 4/202126 เมษายน 2564209
29 HR newsletter vol. 5/202127 พฤษภาคม 2564303
30 HR newsletter vol. 6/202130 มิถุนายน 2564259
31 HR newsletter vol. 7/20215 สิงหาคม 2564238
32 HR newsletter vol. 8/20212 ธันวาคม 2564138
33 HR newsletter vol. 9/20212 ธันวาคม 2564159
34 HR newsletter vol. 10/20212 ธันวาคม 2564179
35 HR newsletter vol. 11/20212 ธันวาคม 2564215
36 HR newsletter vol. 12/20215 มกราคม 2565219
37 HR newsletter Vol.1/20222 กุมภาพันธ์ 2565176
38 HR newsletter Vol.2/20222 มีนาคม 2565199
39 HR newsletter Vol.3/202231 มีนาคม 2565184
40 HR newsletter Vol.4/202217 พฤษภาคม 2565170
41 HR newsletter Vol.5/20229 มิถุนายน 2565154
42 HR newsletter Vol.6/202225 กรกฎาคม 2565102
43 HR newsletter Vol.7/20223 สิงหาคม 2565150
44 HR newsletter Vol.8/20227 กันยายน 2565182
45 HR newsletter Vol.9/20223 ตุลาคม 2565217
46 HR newsletter Vol.10/202230 พฤศจิกายน 2565116
47 HR newsletter Vol.11/202230 พฤศจิกายน 2565191
48 HR newsletter Vol.12/20224 มกราคม 2566229
49 HR newsletter Vol.1/20237 กุมภาพันธ์ 2566270
50 HR newsletter Vol.2/202313 มีนาคม 2566134
51 HR newsletter Vol.3/202312 เมษายน 2566103
52 HR newsletter Vol.4/20231 พฤษภาคม 2566143
53 HR newsletter Vol.5/20238 มิถุนายน 256619
ผลลัพท์ทั้งหมด 53 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ