กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 แนวทางการดำเนินการวิเคราะห์งานและอัตรากำลังของกรมศุลกากร26 มีนาคม 2564 16:12:2414
2 แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร31 มีนาคม 2564 09:39:3855
3 แนวทางการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร31 มีนาคม 2564 10:03:1346
4 แนวทางการประเมินและเลื่อนระดับบุคลากร31 มีนาคม 2564 10:14:251
5 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน12 มีนาคม 2564 10:33:3956
6 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต26 มีนาคม 2564 15:58:1930
7 แนวทางการพัฒนาบุคลากร11 มีนาคม 2564 14:12:1114
8 แนวทางการส่งเสริมจริยธรรม30 มีนาคม 2564 14:02:314
9 แนวทางการรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน11 มีนาคม 2564 10:11:1623
ผลลัพท์ทั้งหมด 0 จำนวน 0 หน้า
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
    อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

    ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
    ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ