กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

ส่วนโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง

ส่วนบริหารงานบุคคล

ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ

ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด

ลิงค์หน่วยงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 120 ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-6335

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน รอบ 1 ตุลาคม 256318 กันยายน 2563 11:13:3892
2 ประกาศกรมศุลกากรที่ 236/255818 มีนาคม 2563 09:58:56539
3 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน รอบ 1 เมษายน 256218 มีนาคม 2563 09:59:5195
4 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน รอบ 1 ตุลาคม 256218 มีนาคม 2563 09:59:3742
5 หลักเกณฑ์เเละวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน รอบ 1 เมษายน 256318 มีนาคม 2563 09:54:26136
6 แนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองฯ14 มิถุนายน 2562 14:03:54144
ผลลัพท์ทั้งหมด 6 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ