กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

นางอาภาพรรณี แสงมุกดา
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่วนโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง

ส่วนบริหารงานบุคคล

ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ

ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด

ลิงค์หน่วยงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 120 ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-6335

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ในวันที่ 1 เมษายน 25649 มีนาคม 2564 16:29:33572
2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในวันที่ 1 เมษายน 25649 มีนาคม 2564 16:29:07406
3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564)9 มีนาคม 2564 16:28:41252
4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบการประเมินครั้งที่ 1 ในวันที 1 เมษายน 25649 มีนาคม 2564 16:27:55568
5 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ (รอบ 1 เมษายน 2564)9 มีนาคม 2564 16:27:24247
6 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ (รอบ 1 เมษายน 2564)9 มีนาคม 2564 16:26:54193
7 หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (รอบ 1 เมษายน 2564)9 มีนาคม 2564 15:57:00368
8 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน รอบ 1 ตุลาคม 256318 กันยายน 2563 11:13:38430
9 ประกาศกรมศุลกากรที่ 236/255818 มีนาคม 2563 09:58:561,201
10 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน รอบ 1 เมษายน 256218 มีนาคม 2563 09:59:51291
11 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน รอบ 1 ตุลาคม 256218 มีนาคม 2563 09:59:37241
12 หลักเกณฑ์เเละวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน รอบ 1 เมษายน 256318 มีนาคม 2563 09:54:26343
13 แนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองฯ14 มิถุนายน 2562 14:03:54426
ผลลัพท์ทั้งหมด 13 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ