กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

นางอาภาพรรณี แสงมุกดา
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่วนโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง

ส่วนบริหารงานบุคคล

ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ

ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด

ลิงค์หน่วยงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 120 ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-6335

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สิทธิที่จะได้รับภายหลังเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ0
2 เเบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการ เเละข้าราชการบำนาญ4 มิถุนายน 2563 14:01:002,529
3 เเบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ เเละผู้รับบำเหน็จรายเดือน10 มีนาคม 2563 10:47:261,418
4 กองทุน 120 ปี กรมศุลกากร0
5 การฌาปนกิจสงเคราะห์0
6 ตรวจสุขภาพประจำปี31 มีนาคม 2563 16:30:40411
7 การพัฒนาคุณภาพชีวิต20 มีนาคม 2562 09:09:551,157
8 การคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี 256231 มีนาคม 2563 16:34:10266
9 การคัดเลือกผู้ปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์ ประจำปี 256331 มีนาคม 2563 16:34:30305
10 อนุมัติให้ใช้เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256331 มีนาคม 2563 14:17:15282
11 หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ7 เมษายน 2563 12:10:101,228
ผลลัพท์ทั้งหมด 4 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ