กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

ส่วนโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง

ส่วนบริหารงานบุคคล

ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ

ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด

ลิงค์หน่วยงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 120 ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-6335

ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 HR newsletter vol. 1/201815 มิถุนายน 2561358
2 HR newsletter vol. 2/201815 มิถุนายน 2561168
3 HR newsletter vol. 3/201815 มิถุนายน 2561544
4 HR newsletter vol. 5/201815 มกราคม 256333
5 HR newsletter vol. 4/201815 มกราคม 256325
6 HR newsletter vol. 6/201815 มกราคม 256353
7 HR newsletter vol. 1/201915 มกราคม 256345
8 HR newsletter vol. 2/201915 มกราคม 256350
9 HR newsletter vol. 3/201915 มกราคม 256370
10 HR newsletter vol. 4/201915 มกราคม 2563115
11 HR newsletter vol. 5/201916 มกราคม 2563290
12 HR newsletter vol. 1/20205 มีนาคม 256380
13 HR newsletter vol. 2/20205 มีนาคม 2563144
14 HR newsletter vol. 3/202015 เมษายน 2563102
15 HR newsletter vol. 4/202024 พฤษภาคม 256325
16 HR newsletter vol. 5/202024 พฤษภาคม 256350
ผลลัพท์ทั้งหมด 16 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ