กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564

ส่วนโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง

ส่วนบริหารงานบุคคล

ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ

ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด

ลิงค์หน่วยงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 120 ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-6335

ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 HR newsletter vol. 1/201815 มิถุนายน 2561592
2 HR newsletter vol. 2/201815 มิถุนายน 2561311
3 HR newsletter vol. 3/201815 มิถุนายน 2561697
4 HR newsletter vol. 5/201815 มกราคม 2563190
5 HR newsletter vol. 4/201815 มกราคม 2563163
6 HR newsletter vol. 6/201815 มกราคม 2563234
7 HR newsletter vol. 1/201915 มกราคม 2563185
8 HR newsletter vol. 2/201915 มกราคม 2563190
9 HR newsletter vol. 3/201915 มกราคม 2563202
10 HR newsletter vol. 4/201915 มกราคม 2563252
11 HR newsletter vol. 5/201916 มกราคม 2563436
12 HR newsletter vol. 1/20205 มีนาคม 2563228
13 HR newsletter vol. 2/20205 มีนาคม 2563284
14 HR newsletter vol. 3/202015 เมษายน 2563255
15 HR newsletter vol. 4/202024 พฤษภาคม 2563187
16 HR newsletter vol. 5/202024 พฤษภาคม 2563298
17 HR newsletter vol. 6/202023 กรกฎาคม 2563203
18 HR newsletter vol. 7/202023 กรกฎาคม 2563277
19 HR newsletter vol. 8/202031 สิงหาคม 2563283
20 HR newsletter vol. 9/202029 ตุลาคม 2563226
21 HR newsletter vol. 9/20201 กุมภาพันธ์ 2564125
22 HR newsletter vol. 10/20201 กุมภาพันธ์ 2564110
23 HR newsletter vol. 11/20201 กุมภาพันธ์ 2564141
24 HR newsletter vol. 12/20201 กุมภาพันธ์ 256496
25 HR newsletter vol. 1/20211 กุมภาพันธ์ 2564159
26 HR newsletter vol. 2/20218 มีนาคม 2564125
27 HR newsletter vol. 3/202129 มีนาคม 2564156
28 HR newsletter vol. 4/202126 เมษายน 2564109
29 HR newsletter vol. 5/202127 พฤษภาคม 2564144
30 HR newsletter vol. 6/202130 มิถุนายน 2564142
31 HR newsletter vol. 7/20215 สิงหาคม 2564128
32 HR newsletter vol. 8/20212 ธันวาคม 256420
33 HR newsletter vol. 9/20212 ธันวาคม 256419
34 HR newsletter vol. 10/20212 ธันวาคม 256436
35 HR newsletter vol. 11/20212 ธันวาคม 256466
36 HR newsletter vol. 12/20215 มกราคม 256545
ผลลัพท์ทั้งหมด 36 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ