กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

ส่วนโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง

ส่วนบริหารงานบุคคล

ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ

ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด

ลิงค์หน่วยงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 120 ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-6335

ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 HR newsletter vol. 1/201815 มิถุนายน 2561405
2 HR newsletter vol. 2/201815 มิถุนายน 2561216
3 HR newsletter vol. 3/201815 มิถุนายน 2561599
4 HR newsletter vol. 5/201815 มกราคม 256375
5 HR newsletter vol. 4/201815 มกราคม 256360
6 HR newsletter vol. 6/201815 มกราคม 256394
7 HR newsletter vol. 1/201915 มกราคม 256385
8 HR newsletter vol. 2/201915 มกราคม 256392
9 HR newsletter vol. 3/201915 มกราคม 2563110
10 HR newsletter vol. 4/201915 มกราคม 2563156
11 HR newsletter vol. 5/201916 มกราคม 2563338
12 HR newsletter vol. 1/20205 มีนาคม 2563118
13 HR newsletter vol. 2/20205 มีนาคม 2563179
14 HR newsletter vol. 3/202015 เมษายน 2563149
15 HR newsletter vol. 4/202024 พฤษภาคม 256379
16 HR newsletter vol. 5/202024 พฤษภาคม 2563194
17 HR newsletter vol. 6/202023 กรกฎาคม 256374
18 HR newsletter vol. 7/202023 กรกฎาคม 2563158
19 HR newsletter vol. 8/202031 สิงหาคม 2563176
20 HR newsletter vol. 9/202029 ตุลาคม 256363
ผลลัพท์ทั้งหมด 20 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ