กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

นางอาภาพรรณี แสงมุกดา
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่วนโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง

ส่วนบริหารงานบุคคล

ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ

ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด

ลิงค์หน่วยงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 120 ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-6335

ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 HR newsletter vol. 1/201815 มิถุนายน 2561890
2 HR newsletter vol. 2/201815 มิถุนายน 2561559
3 HR newsletter vol. 3/201815 มิถุนายน 2561953
4 HR newsletter vol. 5/201815 มกราคม 2563431
5 HR newsletter vol. 4/201815 มกราคม 2563406
6 HR newsletter vol. 6/201815 มกราคม 2563456
7 HR newsletter vol. 1/201915 มกราคม 2563417
8 HR newsletter vol. 2/201915 มกราคม 2563410
9 HR newsletter vol. 3/201915 มกราคม 2563430
10 HR newsletter vol. 4/201915 มกราคม 2563477
11 HR newsletter vol. 5/201916 มกราคม 2563639
12 HR newsletter vol. 1/20205 มีนาคม 2563447
13 HR newsletter vol. 2/20205 มีนาคม 2563495
14 HR newsletter vol. 3/202015 เมษายน 2563479
15 HR newsletter vol. 4/202024 พฤษภาคม 2563404
16 HR newsletter vol. 5/202024 พฤษภาคม 2563500
17 HR newsletter vol. 6/202023 กรกฎาคม 2563444
18 HR newsletter vol. 7/202023 กรกฎาคม 2563508
19 HR newsletter vol. 8/202031 สิงหาคม 2563511
20 HR newsletter vol. 9/202029 ตุลาคม 2563550
21 HR newsletter vol. 9/20201 กุมภาพันธ์ 2564344
22 HR newsletter vol. 10/20201 กุมภาพันธ์ 2564357
23 HR newsletter vol. 11/20201 กุมภาพันธ์ 2564406
24 HR newsletter vol. 12/20201 กุมภาพันธ์ 2564309
25 HR newsletter vol. 1/20211 กุมภาพันธ์ 2564373
26 HR newsletter vol. 2/20218 มีนาคม 2564385
27 HR newsletter vol. 3/202129 มีนาคม 2564409
28 HR newsletter vol. 4/202126 เมษายน 2564340
29 HR newsletter vol. 5/202127 พฤษภาคม 2564418
30 HR newsletter vol. 6/202130 มิถุนายน 2564390
31 HR newsletter vol. 7/20215 สิงหาคม 2564355
32 HR newsletter vol. 8/20212 ธันวาคม 2564255
33 HR newsletter vol. 9/20212 ธันวาคม 2564286
34 HR newsletter vol. 10/20212 ธันวาคม 2564300
35 HR newsletter vol. 11/20212 ธันวาคม 2564335
36 HR newsletter vol. 12/20215 มกราคม 2565334
37 HR newsletter Vol.1/20222 กุมภาพันธ์ 2565331
38 HR newsletter Vol.2/20222 มีนาคม 2565325
39 HR newsletter Vol.3/202231 มีนาคม 2565294
40 HR newsletter Vol.4/202217 พฤษภาคม 2565285
41 HR newsletter Vol.5/20229 มิถุนายน 2565285
42 HR newsletter Vol.6/202225 กรกฎาคม 2565281
43 HR newsletter Vol.7/20223 สิงหาคม 2565305
44 HR newsletter Vol.8/20227 กันยายน 2565338
45 HR newsletter Vol.9/20223 ตุลาคม 2565349
46 HR newsletter Vol.10/202230 พฤศจิกายน 2565251
47 HR newsletter Vol.11/202230 พฤศจิกายน 2565990
48 HR newsletter Vol.12/20224 มกราคม 2566392
49 HR newsletter Vol.1/20237 กุมภาพันธ์ 2566468
50 HR newsletter Vol.2/202313 มีนาคม 2566285
51 HR newsletter Vol.3/202312 เมษายน 2566282
52 HR newsletter Vol.4/20231 พฤษภาคม 2566321
53 HR newsletter Vol.5/20238 มิถุนายน 2566309
54 HR newsletter Vol.6/20235 กรกฎาคม 2566336
55 HR newsletter Vol.7/20237 สิงหาคม 2566379
56 HR newsletter Vol.8/20235 กันยายน 2566375
57 HR newsletter Vol.9/20233 ตุลาคม 2566331
58 HR newsletter Vol.10/20233 พฤศจิกายน 2566327
59 HR newsletter Vol.11/20237 ธันวาคม 2566240
60 HR newsletter Vol.12/20239 มกราคม 2567212
61 HR newsletter Vol.1/20248 กุมภาพันธ์ 2567215
62 HR newsletter Vol.2/202426 มีนาคม 2567108
63 HR newsletter Vol.3/202418 เมษายน 2567161
64 HR newsletter Vol.4/20248 พฤษภาคม 256748
ผลลัพท์ทั้งหมด 64 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ