กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

นางอาภาพรรณี แสงมุกดา
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่วนโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง

ส่วนบริหารงานบุคคล

ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ

ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด

ลิงค์หน่วยงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 120 ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-6335

ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 HR newsletter vol. 1/201815 มิถุนายน 2561781
2 HR newsletter vol. 2/201815 มิถุนายน 2561468
3 HR newsletter vol. 3/201815 มิถุนายน 2561861
4 HR newsletter vol. 5/201815 มกราคม 2563334
5 HR newsletter vol. 4/201815 มกราคม 2563313
6 HR newsletter vol. 6/201815 มกราคม 2563367
7 HR newsletter vol. 1/201915 มกราคม 2563322
8 HR newsletter vol. 2/201915 มกราคม 2563316
9 HR newsletter vol. 3/201915 มกราคม 2563342
10 HR newsletter vol. 4/201915 มกราคม 2563385
11 HR newsletter vol. 5/201916 มกราคม 2563547
12 HR newsletter vol. 1/20205 มีนาคม 2563355
13 HR newsletter vol. 2/20205 มีนาคม 2563409
14 HR newsletter vol. 3/202015 เมษายน 2563385
15 HR newsletter vol. 4/202024 พฤษภาคม 2563315
16 HR newsletter vol. 5/202024 พฤษภาคม 2563415
17 HR newsletter vol. 6/202023 กรกฎาคม 2563345
18 HR newsletter vol. 7/202023 กรกฎาคม 2563417
19 HR newsletter vol. 8/202031 สิงหาคม 2563416
20 HR newsletter vol. 9/202029 ตุลาคม 2563449
21 HR newsletter vol. 9/20201 กุมภาพันธ์ 2564250
22 HR newsletter vol. 10/20201 กุมภาพันธ์ 2564256
23 HR newsletter vol. 11/20201 กุมภาพันธ์ 2564284
24 HR newsletter vol. 12/20201 กุมภาพันธ์ 2564217
25 HR newsletter vol. 1/20211 กุมภาพันธ์ 2564276
26 HR newsletter vol. 2/20218 มีนาคม 2564291
27 HR newsletter vol. 3/202129 มีนาคม 2564316
28 HR newsletter vol. 4/202126 เมษายน 2564238
29 HR newsletter vol. 5/202127 พฤษภาคม 2564323
30 HR newsletter vol. 6/202130 มิถุนายน 2564286
31 HR newsletter vol. 7/20215 สิงหาคม 2564261
32 HR newsletter vol. 8/20212 ธันวาคม 2564160
33 HR newsletter vol. 9/20212 ธันวาคม 2564189
34 HR newsletter vol. 10/20212 ธันวาคม 2564205
35 HR newsletter vol. 11/20212 ธันวาคม 2564243
36 HR newsletter vol. 12/20215 มกราคม 2565243
37 HR newsletter Vol.1/20222 กุมภาพันธ์ 2565214
38 HR newsletter Vol.2/20222 มีนาคม 2565222
39 HR newsletter Vol.3/202231 มีนาคม 2565206
40 HR newsletter Vol.4/202217 พฤษภาคม 2565191
41 HR newsletter Vol.5/20229 มิถุนายน 2565185
42 HR newsletter Vol.6/202225 กรกฎาคม 2565151
43 HR newsletter Vol.7/20223 สิงหาคม 2565185
44 HR newsletter Vol.8/20227 กันยายน 2565231
45 HR newsletter Vol.9/20223 ตุลาคม 2565245
46 HR newsletter Vol.10/202230 พฤศจิกายน 2565141
47 HR newsletter Vol.11/202230 พฤศจิกายน 2565226
48 HR newsletter Vol.12/20224 มกราคม 2566265
49 HR newsletter Vol.1/20237 กุมภาพันธ์ 2566333
50 HR newsletter Vol.2/202313 มีนาคม 2566168
51 HR newsletter Vol.3/202312 เมษายน 2566147
52 HR newsletter Vol.4/20231 พฤษภาคม 2566190
53 HR newsletter Vol.5/20238 มิถุนายน 2566179
54 HR newsletter Vol.6/20235 กรกฎาคม 2566205
55 HR newsletter Vol.7/20237 สิงหาคม 2566210
56 HR newsletter Vol.8/20235 กันยายน 2566162
ผลลัพท์ทั้งหมด 56 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ