กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564

ส่วนโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง

ส่วนบริหารงานบุคคล

ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ

ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด

ลิงค์หน่วยงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 120 ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-6335

ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 HR newsletter vol. 1/201815 มิถุนายน 2561572
2 HR newsletter vol. 2/201815 มิถุนายน 2561293
3 HR newsletter vol. 3/201815 มิถุนายน 2561675
4 HR newsletter vol. 5/201815 มกราคม 2563171
5 HR newsletter vol. 4/201815 มกราคม 2563142
6 HR newsletter vol. 6/201815 มกราคม 2563211
7 HR newsletter vol. 1/201915 มกราคม 2563169
8 HR newsletter vol. 2/201915 มกราคม 2563172
9 HR newsletter vol. 3/201915 มกราคม 2563183
10 HR newsletter vol. 4/201915 มกราคม 2563229
11 HR newsletter vol. 5/201916 มกราคม 2563417
12 HR newsletter vol. 1/20205 มีนาคม 2563208
13 HR newsletter vol. 2/20205 มีนาคม 2563254
14 HR newsletter vol. 3/202015 เมษายน 2563235
15 HR newsletter vol. 4/202024 พฤษภาคม 2563163
16 HR newsletter vol. 5/202024 พฤษภาคม 2563273
17 HR newsletter vol. 6/202023 กรกฎาคม 2563176
18 HR newsletter vol. 7/202023 กรกฎาคม 2563257
19 HR newsletter vol. 8/202031 สิงหาคม 2563264
20 HR newsletter vol. 9/202029 ตุลาคม 2563197
21 HR newsletter vol. 9/20201 กุมภาพันธ์ 2564103
22 HR newsletter vol. 10/20201 กุมภาพันธ์ 256488
23 HR newsletter vol. 11/20201 กุมภาพันธ์ 2564103
24 HR newsletter vol. 12/20201 กุมภาพันธ์ 256477
25 HR newsletter vol. 1/20211 กุมภาพันธ์ 2564138
26 HR newsletter vol. 2/20218 มีนาคม 256497
27 HR newsletter vol. 3/202129 มีนาคม 2564140
28 HR newsletter vol. 4/202126 เมษายน 256488
29 HR newsletter vol. 5/202127 พฤษภาคม 2564109
30 HR newsletter vol. 6/202130 มิถุนายน 2564104
31 HR newsletter vol. 7/20215 สิงหาคม 256474
ผลลัพท์ทั้งหมด 31 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ