กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

นางอาภาพรรณี แสงมุกดา
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่วนโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง

ส่วนบริหารงานบุคคล

ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ

ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด

ลิงค์หน่วยงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 120 ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-6335

ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 HR newsletter vol. 1/201815 มิถุนายน 2561713
2 HR newsletter vol. 2/201815 มิถุนายน 2561408
3 HR newsletter vol. 3/201815 มิถุนายน 2561806
4 HR newsletter vol. 5/201815 มกราคม 2563288
5 HR newsletter vol. 4/201815 มกราคม 2563258
6 HR newsletter vol. 6/201815 มกราคม 2563317
7 HR newsletter vol. 1/201915 มกราคม 2563268
8 HR newsletter vol. 2/201915 มกราคม 2563271
9 HR newsletter vol. 3/201915 มกราคม 2563286
10 HR newsletter vol. 4/201915 มกราคม 2563337
11 HR newsletter vol. 5/201916 มกราคม 2563507
12 HR newsletter vol. 1/20205 มีนาคม 2563305
13 HR newsletter vol. 2/20205 มีนาคม 2563362
14 HR newsletter vol. 3/202015 เมษายน 2563338
15 HR newsletter vol. 4/202024 พฤษภาคม 2563266
16 HR newsletter vol. 5/202024 พฤษภาคม 2563368
17 HR newsletter vol. 6/202023 กรกฎาคม 2563293
18 HR newsletter vol. 7/202023 กรกฎาคม 2563371
19 HR newsletter vol. 8/202031 สิงหาคม 2563368
20 HR newsletter vol. 9/202029 ตุลาคม 2563343
21 HR newsletter vol. 9/20201 กุมภาพันธ์ 2564207
22 HR newsletter vol. 10/20201 กุมภาพันธ์ 2564193
23 HR newsletter vol. 11/20201 กุมภาพันธ์ 2564221
24 HR newsletter vol. 12/20201 กุมภาพันธ์ 2564179
25 HR newsletter vol. 1/20211 กุมภาพันธ์ 2564240
26 HR newsletter vol. 2/20218 มีนาคม 2564230
27 HR newsletter vol. 3/202129 มีนาคม 2564268
28 HR newsletter vol. 4/202126 เมษายน 2564178
29 HR newsletter vol. 5/202127 พฤษภาคม 2564273
30 HR newsletter vol. 6/202130 มิถุนายน 2564232
31 HR newsletter vol. 7/20215 สิงหาคม 2564216
32 HR newsletter vol. 8/20212 ธันวาคม 2564113
33 HR newsletter vol. 9/20212 ธันวาคม 2564118
34 HR newsletter vol. 10/20212 ธันวาคม 2564154
35 HR newsletter vol. 11/20212 ธันวาคม 2564184
36 HR newsletter vol. 12/20215 มกราคม 2565194
37 HR newsletter Vol.1/20222 กุมภาพันธ์ 2565145
38 HR newsletter Vol.2/20222 มีนาคม 2565167
39 HR newsletter Vol.3/202231 มีนาคม 2565156
40 HR newsletter Vol.4/202217 พฤษภาคม 2565143
41 HR newsletter Vol.5/20229 มิถุนายน 2565125
42 HR newsletter Vol.6/202225 กรกฎาคม 256565
43 HR newsletter Vol.7/20223 สิงหาคม 2565122
44 HR newsletter Vol.8/20227 กันยายน 256595
45 HR newsletter Vol.9/20223 ตุลาคม 2565156
ผลลัพท์ทั้งหมด 45 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ