กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564

ส่วนโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง

ส่วนบริหารงานบุคคล

ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ

ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด

ลิงค์หน่วยงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 120 ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-6335

ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 HR newsletter vol. 1/201815 มิถุนายน 2561506
2 HR newsletter vol. 2/201815 มิถุนายน 2561238
3 HR newsletter vol. 3/201815 มิถุนายน 2561615
4 HR newsletter vol. 5/201815 มกราคม 256398
5 HR newsletter vol. 4/201815 มกราคม 256382
6 HR newsletter vol. 6/201815 มกราคม 2563128
7 HR newsletter vol. 1/201915 มกราคม 2563105
8 HR newsletter vol. 2/201915 มกราคม 2563115
9 HR newsletter vol. 3/201915 มกราคม 2563123
10 HR newsletter vol. 4/201915 มกราคม 2563173
11 HR newsletter vol. 5/201916 มกราคม 2563356
12 HR newsletter vol. 1/20205 มีนาคม 2563145
13 HR newsletter vol. 2/20205 มีนาคม 2563196
14 HR newsletter vol. 3/202015 เมษายน 2563168
15 HR newsletter vol. 4/202024 พฤษภาคม 2563104
16 HR newsletter vol. 5/202024 พฤษภาคม 2563218
17 HR newsletter vol. 6/202023 กรกฎาคม 2563100
18 HR newsletter vol. 7/202023 กรกฎาคม 2563190
19 HR newsletter vol. 8/202031 สิงหาคม 2563201
20 HR newsletter vol. 9/202029 ตุลาคม 2563153
21 HR newsletter vol. 9/20201 กุมภาพันธ์ 256433
22 HR newsletter vol. 10/20201 กุมภาพันธ์ 256423
23 HR newsletter vol. 11/20201 กุมภาพันธ์ 256433
24 HR newsletter vol. 12/20201 กุมภาพันธ์ 256431
25 HR newsletter vol. 1/20211 กุมภาพันธ์ 256494
26 HR newsletter vol. 2/20218 มีนาคม 256435
27 HR newsletter vol. 3/202129 มีนาคม 256421
ผลลัพท์ทั้งหมด 27 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ